ذاهب

دریافت کد گوشه نما

السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک..

متن را گرفتم سمتش و گفتم اینو بخون؛ شروع به خواندن کرد. معلوم بود جملات را با دقت می خواند. تمام که شد پرسیدم خب نظرت؟ پوزخندی زد و گفت خیلی حرف چرتیه! لبخند زدم. گفتم میدونی نویسنده ش کیه؟ گفت نه، کی؟ گفتم شهید مطهری! جا خورد. دوباره به متن نگاهی انداخت. انگار میخواست این بار تاثیر نویسنده را در دید منفی اش به متن اعمال کند. گفت خب من یه لحظه فکر کردم یکی از این تکست های شبکه های اجتماعیه! نتیجه ای که میخواستم را گرفتم. دوباره لبخند زدم و گفتم دیدی؟ خیلی بده که تا این حد نقل قولی شدیم؛ بیشتر از خود متن، نویسنده رو می بینیم؛ رو نوشته ها تفکر نمی کنیم؛ با عقلمون نمیسنجیم، قدرت تحلیل نداریم؛ انگار حتما باید یکی مثل شهید مطهری این حرفو بگه تا تاییدش کنیم؛ نمیتونیم خودمون فارغ از جبهه گیری اشخاص مختلف یه فکر مستقل داشته باشیم که سبک سنگین کنه و تشخیص بده چی درسته چی غلط. نمیگم خودمختار باشیم و اصل رو فراموش کنیم ها، نه؛ اما میدونی؟ چشم به دهن بقیه دوختن هم خیلی بده. گفت آره، خیلی..

  • 96/06/06

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.